Lotgenotencontact

We spreken van lotgenotencontact als er contact is tussen mensen met een bepaalde aandoening of ervaring die elkaar op vrijwillige basis ondersteunen. Dit contact bestaat uit het delen van ervaringskennis en het bieden van emotioneel steun aan elkaar en kan in georganiseerde vorm of juist spontaan ontstaan.

We noemen dit ook wel zelfhulp, wat betekent dat hulp is zonder dat er een professionele hulpverlener aan te pas komt. De naam zelfhulp komt juist voort uit de vrije keuze van de betrokkene om contact te zoeken met een lotgenoot of aansluiting te zoeken bij een groep lotgenoten.

In de huidige maatschappelijke omstandigheden is bewustzijn van zelfverantwoordelijkheid bij het krijgen van een aandoening of ervaring een belangrijke onderdeel. Je hebt de mogelijkheid om keuzes te maken hoe om te gaan met hetgeen wat er gebeurd en hoe het een plaats in het leven te kunnen geven. Het gaat er niet om wat er gebeurd maar juist hoe je hetgeen een plaats een je leven kunt geven, er zo goed mogelijk mee om te gaan.

De professionele hulpverlener kan een belangrijke rol spelen in het inlichten van de betrokkene over de aanwezigheid van lotgenoten en de mogelijkheid tot het leggen van de contacten. Juist de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en langdurigheid van het contact tussen lotgenoten kan een drijfveer zijn om op eigen initiatief deel te nemen.

Lotgenotencontact is van toegevoegde waarde op de zorg van de professional. Ze hebben ieder hun eigen kracht en kunnen elkaar goed aanvullen. Binnen Nederland, en zelfs al wereldwijd tegenwoordig, wijst de praktijk al uit dat er geprofiteerd wordt van de positieve effecten van lotgenotencontact.

De reeds langer bestaande patiëntenorganisaties en diverse lotgenotenverenigingen bieden al vele jaren via verenigingsbladen, groepsbijeenkomsten, telefonische gesprekken , themabijeenkomsten en vakantiereizen hun leden hulp aan. Sinds de digitale ontwikkelingen zijn er nog vele andere en bovendien snellere vormen van lotgenotencontact bijgekomen. Te denken hierbij valt aan mail, website, Social Media.

Het effect van lotgenotencontact

Uit diverse onderzoeken blijkt dat lotgenotencontact vier effecten tot gevolg hebben, deze effecten zijn:

a)    Wederzijdse ondersteuning

Je hebt het gevoel ergens bij te horen en je sociale netwerk wordt verder uitgebreid. Je voelt je gesteund en (h)erkend in je gevoelens. Je ervaart gezelligheid met de mensen die een zelfde achtergrond hebben, hierdoor is er een afname van de eenzaamheid.

b)    Beter welbevinden

Verbetering van de mentale gezondheid, door hoop en/of aanmoediging. Kwaliteit van leven neemt toe. Er is minder frustratie/boosheid over de situatie omdat je ervaart dat je niet de enige bent die het zo ervaart.

c)     Kennis en vaardigheden vergroten

Door het vergroten van kennis wat je van ervaren lotgenoten kunt leren ben je beter geïnformeerd over je conditie, verloop, behandelmethoden en lange termijncomplicaties. Tevens geeft meer kennis de mogelijkheden om het leven met de aandoening/ervaring leefbaarder te maken.

Door het aanleren van nieuwe vaardigheden ben je beter in staat om keuzes te maken, effectiever met stress om te gaan en daardoor meer zelfwerkzaam/zelfredzaam te zijn. Tevens ben je de baas over je eigen leven, in plaats dat je aandoening of situatie jouw leven bepaald.

Meer kennis en vaardigheden geeft je een betere relatie met de artsen, je bent mondiger en komt beter op voor je rechten en belangen. Hierdoor kun je beter onderhandelen met je hulpverlener en ben je minder afhankelijk.

d)    Voorbereiden op het gebruik van de zorg/hulpverlening

Door lotgenotencontact ben je in staat door zelfmanagement de kosten van het zorggebruik omlaag te brengen. Qua gezondheid kun je fysiek beter functioneren en verminderen je belemmeringen in het dagelijks leven. Tot slot verbeter je met je leefstijl je gezondheidsgedrag.

DiabetesBaas Topics