Diabetes Vereniging Nederland

DVN staat voor Diabetesvereniging Nederland. Dit is patiëntenvereniging speciaal voor mensen en hun betrokkenen met diabetes. De DVN is de grootste patiëntenvereniging in Nederland. De groep mensen met diabetes is inmiddels gestegen tot meer dan 1 miljoen en daarmee de grootste groep belanghebbenden binnen de gezondheidszorg.

De DVN komt op voor de voor-, en nadelen die mensen ervaren door de diabetes. Ze streven een zo optimaal mogelijk leven na voor mensen met diabetes door een goede zorg te bewerkstelligen. Dit doen ze op allerlei manieren ten eerste omdat iedereen uniek is en andere zorgvragen heeft en ten tweede omdat de enige zekerheid die we in het leven hebben is dat het verandert.

Juist de snelle ontwikkelingen binnen de zorg door bijvoorbeeld digitalisering vraagt steeds weer om de sterke betrokkenheid van de patiëntenvereniging. Alleen zo kunnen ze de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg voor alle groepen mensen met diabetes bewerkstelligen.

Werkwijze

Landelijk, regionaal en zelfs plaatselijk werkt de DVN samen met zeer diverse partijen, zoals de overheid, de zorgverzekeraars en ook de zorgverleners. Ze organiseren diverse activiteiten om de mensen met diabetes te ondersteunen aan zelfmanagement te doen en zo de regie over het leven met diabetes te houden.

De vele plaatselijke en/of regionale vrijwilligers zetten heel actief in om de zorg binnen de regio te verbeteren. Zij organiseren zeer veel diverse activiteiten zoals men op de website van de DVN terug kan vinden.

Binnen de DVN zijn ook twee werkgroepen actief die voor kinderen en jongvolwassenen aparte activiteiten organiseren. Tevens geven ze adviezen over de betrokken zorgverleners en welke zorg er nodig is speciaal voor kinderen met diabetes. Te dneken hierbij valt aan advies aan/over de school en/of studie. Deze werkgroepen zijn SugarKidsClub en JONG met diabetes.

Het effect van lotgenotencontact

Het effect van het lotgenotencontact (tijdens de diverse activiteiten) bij de DVN is te plaatsen onder meerdere noemers.

a)    Wederzijdse ondersteuning

De DVN heeft een telefonische en digitale helpdesk waar je alle vragen bet betrekking tot diabetes kunt stellen. Tevens krijg je bij lidmaatschap een ledenmagazine. De vele diverse activiteiten geven de gelegenheid om kennis te maken en onderling contact te hebben met lotgenoten. Hier vindt men ondersteuning en begrip voor de situatie waar men in zit. Door te ontmoeten, het delen van ervaringen en kennis op doen over diverse onderwerpen met betrekking tot de diabetes leert men van elkaar.

b)    Beter welbevinden

De vele activiteiten bieden de mogelijkheid om te delen, waardoor men beter kan functioneren met diabetes. Men vindt aanmoediging en hoop, waardoor de mentale gezondheid groeit. Op deze manier vermindert de boosheid en frustratie. Men heeft het leven met diabetes zelf in de hand.

c)     Kennis en vaardigheden vergroten

Kennis en vaardigheden zijn op verschillende manieren te vergroten bij de DVN. Zo kun je diverse cursussen volgen om te leren omgaan met diabetes. Verder zijn de diverse activiteiten er op gericht om de kennis van de mensen met diabetes te vergroten.

d)    Voorbereiden op het gebruik van de zorg/hulpverlening

De DVN heeft inmiddels bereikt dat er diverse mogelijkheden voor goede verzekeringen zijn. Lidmaatschap van de DVN geeft hierin een voordeel. Ook kun je allerlei informatie vinden over rijbewijs, werken met diabetes, lichaamsbeweging, leefstijl, voeding en bijvoorbeeld tips over de zorgkosten en de nieuwste ontwikkelingen.

DiabetesBaas Topics